Распоред на работни задачи

Распоред на работни задачи – 2022-23 година
Правни студии – прв циклус
Правни студии – втор циклус
Политички студии
Политички студии на англиски јазик
Односи со јавност
Новинарство

Одлука за начин на реализација на наставата на прв циклус и втор циклус на студии на Правниот факултет “Јустинијан Први” во Скопје во учебната 2022/2023 година

Распоред на работни задачи – 2021-22 година
Правни студии – прв циклус
Правни студии – втор циклус
Политички студии
Политички студии на англиски јазик
Односи со јавност
Новинарство

Одлука за начин на реализација на наставата на прв циклус на студии на Правниот факултет “Јустинијан Први” во Скопје во летен семестар во учебната 2021/22 година
Одлука за начин на реализација на наставата на втор циклус на студии на Правниот факултет “Јустинијан Први” во Скопје во летен семестар во учебната 2021/22 година

Распоред на работни задачи – 2020-21 година
Правни студии – прв циклус
Правни студии – втор циклус
Политички студии
Политички студии на англиски јазик
Односи со јавност
Новинарство

Oдлука за реализација на наставата на Правниот факултет “Јустинијан Први” во Скопје во зимски семестар во учебната 2020-21 година

Распоред на работни задачи – 2019-20 година
Правни студии – прв циклус
Правни студии – втор циклус
Политички студии
Политички студии на англиски јазик
Односи со јавност
Новинарство

Одлука за измена на Одлуката за распоред на работни задачи за 2019-2020 година