СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 12.11.2020 година (четврток) во 10 часот, кандидатката Викторија Неделковска ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Правата на странците пред органите на Република Северна Македонија во поглед на престој и азил “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Мicrosoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје