СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.04.2021 година (четврток) во 11 часот, кандидатката Ивана Костеска, студентка на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Криминолошки аспекти на семејното насилство “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопјe