СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 12.07.2021 година ( пoнеделник) во 09 часот, кандидатката Христина Михајловска, студентка на втор циклус студии – насока меѓународно право и односи и право на ЕУ ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Унилатерални арбитражни клаузули во меѓународната трговска арбитража“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ZOOM.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје