СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 22.09.2021 година (среда) во 11.00 часот, кандидатката Маријана Наумовска (Ѓореска), студентка на последипломски студии по деловно право; ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Договор за животно осигурување и видови на животно осигурување“; Одбраната ќе се одржи со физичко присуство, во старата сала за ННС.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје