СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 05.01.2022 година (среда) во 10 часот, кандидатката Моника Пеичева, студентка на втор циклус студии – граѓанско материјално право и граѓанско процесно право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Правен режим на експропријацијата “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

29/12/2021

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux