СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 09.02.2022 година ( среда) во 13 часот и 40 минути, кандидатката Марија Илиевска, студент на втор циклус студии – насока казнено право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Меѓународна соработка во кривичната материја со посебен аспект на екстрадицијата“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа ЗООМ .

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

3/2/2022