СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 07.02.2022 година ( понеделник) во 12 часот, кандидатот Ардијан Белули, студент на втор циклус студии – право на интелектуална сопственост ќе го брани својот магистерски труд на тема: „ Нетрадиционални трговски марки во Европската Унија “

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Мicrosoft Teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

1/2/2022