СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 12.06.2020 година во 10 часот, кандидатот Дритон Небиу ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Дигитални политички партии (Digital political parties)“.

  Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Zoom“.

Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје