УПИСИ И КОНКУРС


Упис и конкурс за прв циклус на студии
Упис и конкурс за втор циклус на студии
Упис и конкурс за трет циклус на студии

СООПШТЕНИЈА – УПИСИ


ПРВ ЦИКЛУС

КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА – ВТОР УПИСЕН РОК

Преземете ТУКА.
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРАВНИ СТУДИИ, ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ, СТУДИИ ПО НОВИНАРСТВО И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
Преземете ТУКА.
ВТОР ЦИКЛУС
Not available
ТРЕТ ЦИКЛУС
Not available