СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ОСМИ СЕМЕСТАР

Почитувани,

Студентите запишани на мастер студии – втор уписен рок имаат обврска да запишат задолжителни и изборни предмети од ОСМИОТ семестар и да уплатат ВТОРА рата.

Во прилог ви испраќаме Word документ што треба да се пополни и да се испрати електрноски пополнет задолжително со уплатница за уплатена втора рата во pdf или jpg формат на следниов мејл: ikt@pf.ukim.edu.mk

Испратените предмети ќе ви бидат запишани во IKNOW системот.

Документ за насоки од правни студии

Документ за останатите насоки од другите студии

Во прилог ви испраќаме линк од студиите на веб страната на Правниот факултет за полесно избирање на предметите:

https://pf.ukim.edu.mk/правни-студии/

https://pf.ukim.edu.mk/politichki-studii/

https://pf.ukim.edu.mk/studii-po-novinarstvo/

https://pf.ukim.edu.mk/odnosi-so-javnost/

НАПОМЕНА: Студентите од следниве подолу набројани правни насоки треба да изберат задолжително модул А или Б.
Граѓанско материјално и процесно право, Деловно право, Казнено право, Римско право и приватноправна традиција, Историја на правото, Корпоративно право.