COMPETITION & ANTITRUST: РЕЗУЛТАТИ ОД ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ

Во ПРИЛОГ се резултатите од завршното оценување по наставниот предмет Competition & Antitrust. Оцените ќе се впишуваат во индекс на 11.04.2019 година, од 11:00 до 11:15 часот, во кабинетот на проф. д-р Ненад Гавриловиќ. Студентите со себе задолжително да носат индекс. Личното присуство не е задолжително. Надвор од овој термин оценки ќе се впишуваат само во дополнителни јавно закажани термини. Увид ќе може да се изврши од 11:15 до 11:30 часот. Во однос на увидот, личното присуство е задолжително. Надвор од овој термин нема да може да се врши увид

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux