Упис на втор циклус на студии

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО СКОПЈЕ

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ – СКОПЈЕ

КОНКУРС ЗА ПРВ УПИСЕН РОК И ВТОР УПИСЕН РОК ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ 2021/22 УЧЕБНА ГОДИНА

 

ВТОР УПИСЕН РОК ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ 2020/21 УЧЕБНА ГОДИНА

КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус – ВТОР испитен рок на студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2020/2021година
УПАТСТВО ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС ВО IKNOW СИСТЕМОТ
ВАЖНО: Секоја студија во iKnow системот е поделена на 1 годишни и 2 годишни студиски програма.
                  Доколку запишувате 1 годишни студии по одредена студиска програма, потребно е да ја изберете студијата означена со кодот (1 год.) Пример: Политички с. (1 год.) – Применета Политика и политички систем
                  Доколку запишувате 2 годишни студии по одредена студиска програма, потребно е да ја изберете студијата означена со кодот (2 год.) Пример: Правни студии (2 год.) – Казнено право

ПРВ УПИСЕН РОК ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ 2020/21 УЧЕБНА ГОДИНА

КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус – ПРВ испитен рок на студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2020/2021година