Упис на втор циклус на студии

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО СКОПЈЕ

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ – СКОПЈЕ

КОНКУРС ЗА ВТОР УПИСЕН РОК ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ 2021/22 УЧЕБНА ГОДИНА

СЛОБОДНИ МЕСТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Документи за пријавување и запишување на  втор уписен рок за втор циклус на студии за учебната 2021/22 година 

УПАТСТВО ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС ВО IKNOW СИСТЕМОТ
ВАЖНО: Секоја студија во iKnow системот е поделена на 1 годишни и 2 годишни студиски програма.
                  Доколку запишувате 1 годишни студии по одредена студиска програма, потребно е да ја изберете студијата означена со кодот (1 год.) Пример: Политички с. (1 год.) – Применета Политика и политички систем
                  Доколку запишувате 2 годишни студии по одредена студиска програма, потребно е да ја изберете студијата означена со кодот (2 год.) Пример: Правни студии (2 год.) – Казнено право
 

КОНКУРС ЗА ПРВ УПИСЕН РОК  ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ 2021/22 УЧЕБНА ГОДИНА

Документи за пријавување и запишување на  втор уписен рок за втор циклус на студии за учебната 2021/22 година 

УПАТСТВО ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС ВО IKNOW СИСТЕМОТ
ВАЖНО: Секоја студија во iKnow системот е поделена на 1 годишни и 2 годишни студиски програма.
                  Доколку запишувате 1 годишни студии по одредена студиска програма, потребно е да ја изберете студијата означена со кодот (1 год.) Пример: Политички с. (1 год.) – Применета Политика и политички систем
                  Доколку запишувате 2 годишни студии по одредена студиска програма, потребно е да ја изберете студијата означена со кодот (2 год.) Пример: Правни студии (2 год.) – Казнено право