СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на ден 16.11.2020 година (понеделник) во 11 часот, кандидатката М-р Ебру Ибиш ќе ја брани својата докторска дисертација на тема:

,,Криминолошки и казненоправни аспекти на малолетничката деликвенција во Република Македонија“

Одбраната ќе се одржи на платформата Microsoft teams.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux