СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје, соопштува дека на 13.11.2021 година (понеделник) во 11.00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд со тема: „Надлежност ratione materiae на Меѓународниот центар за решавање на инвестициони спорови (ICSID)“ од кандидатката Михаела Мострова, студентка на втор циклус студии – меѓународно право и односи и право на ЕУ. Одбраната ќе се одржи со преку онлајн преку платформата ZOOM.

Од Правниот факултет

„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ Скопје

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux