СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.05.2020 година во 11 часот, кандидатот Борис Кочов ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Одлуки по кривични пријави: Обем на работа на јавните обвинителства во период од 2014 до 2018 година“. Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Zoom“.
Од Правниот факултет
„Јустинијан Први“ во Скопје
09/06/2020
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux