Contact

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Правен факултет „Јустинијан Први“

Адреса:
Бул. Гоце Делчев 9б, 1000 Скопје
Република Македонија

 

Тел: 02/praven/3117244
Факс: 02/praven/3227549
e-mail: praven@pf.ukim.edu.mk


Испратете порака: