Exam sessions

Распоред за полагање на испити во есенски испитен рок за прв и втор циклус на студии циклус на студии во учебната 2022/2023

Распоред за полагање на испити во дополнителен термин за полагање во есенски испитен рок за прв и втор циклус на студии циклус на студии во учебната 2022/2023