Agreements and memoranda of cooperation

Bilateral cooperation agreements with foreign higher education establishments or institutions

Agreements for bilateral cooperation with higher education institutions and institutions in the Republic of North Macedonia

 

Bilateral cooperation agreements with foreign higher education establishments or institutions

Гoдинa Дoговор / Меморандум / Протокол Институција Држава Архивски број Валидност
2016 Договор за соработка Center for Study of Civilizations, Capital Norman University, Beijing, China China 10-1099/1 од 28.10.2016 година На неопределено време
2015 Меморандум за соработка European Patent Office (EPO) and The Office for Harmonization in the internal market (OHIM) European Union 24.04.2015 На неопределено време
2014 Договор за соработка Универзитетот во Ополе Полска 10.15/1 од 13.08.2014 година На неопределено време
Договор за билатерална Факултет за политички науки при Универзитетот во Сараево Република Босна и Херцеговина 10-763/1 од 06.06.2013 година На неопределено време
Меморандум за разбирање Deutsche Welle, Bonn, Germany Германија 10-15сл од 31.05.2013 година Договорот веќе не е на сила
2013 Меморандум за соработка Штаермеркиш е Шпаркасе и Универзитетот во Грац Република Австрија 31 јануари 2013 година На неопределено време
година На неопределено време година На неопределено време
Меморандум за разбирање Универзитетот „Мек Мастер“ Канада 19 aприл 2013 година На неопределено време
2012 Меморандум за соработка Центар за интелектуална сопственост при Универзитетот за национално и светско стопанство во Софија Република Бугарија Бр. 03-1446/1 од 4.10.2012 година На неопределено време
Договор за соработка Висока пословна школа струкових студија во Београд Република Србија 10-15сл од 20.09.2012 година На неопределено време
Договор за соработка Правен Факултет при Универзитетот во Тирана Република Албанија 10-1760/1 од 05.12.2012 година На неопределено време
Договор за соработка Правен факултет при Универзитетот во Камерино Република Италија Бр. 10-15/Сл. од 2.02.2012 Година На пет години со можност за продолжување
2011 Договор за соработка Правен факултет за стопанство и правосудство во Нови Сад при Стопанската академија во Нови Сад Република Србија Бр. 10-257/1 од 20.12.2011 година На неопределено време
Меморандум за соработка Факултет за државни и европски студии од Подгорица Република Црна Гора 2.11.2011 Година На неопределено време
Договор за соработка Филозофски факултет при Универзитетот во Нови Сад Република Србија 7.10.2011 година пет години, со можност за продолжување
Договор за соработка Правен факултет при Универзитетот во Велико Трново Република Бугарија Бр. 10-546/1 од 12.04.2011 година На неопределено време
Договор за обновување на Договорот за меѓународна соработка Центар за меѓународни студии по интелектуална сопственост при Универзитетот во Стразбур Република Франција Бр. 10-1681/1 од 15.11.2011 година Пет години
2009 Договор за реализација на програма за последиоломск и студии по право на интелектуална сопственост Правен факултет во Ниш при Универзитетот во Ниш Република Србија Бр. 01-3629 од 23.10.2009 година До 31.12.2012 година
Договор за соработка Правен факултет во Љубљана при Универзитетот во Љубљана Република Словенија Бр. 10.972/1 од 17.12.2009 година На неопределено време
Договор за соработка Правен факултет во Софија при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Софија Република Бугарија Бр. 10-15/сл. од 5.10.2009 година На неопределено време
Договор за соработка Правен факултет во Косовска Митровица при Универзитетот во Приштина Република Косово (UNSCR 1244/99) / Република Србија Бр. 10-189/1 од 12.03.2009 На неопределено време
2008 Договор за соработка Правен факултет во Загреб при Универзитетот во Загреб Република Хрватска Бр. 19-378/1 од 29.05.2008 година На неопределено време
Протокол за академска соработка Универзитет во Анкара Република Турција Бр. 10-94/1 од 5.02.2008 година На неопределено време
2006 Договор и Меморандум за соработка Факултет за политички науки во Белград, Факултет за општествени науки во Љубљана, Факултет за политички науки во Подгорица, Филозофски факултет во Приштина, Факултет за политички науки во Сараево и Факултет за политички науки во Загреб Република Босна и Херцеговина, Република Косово, Република Словенија, Република Србија, Република Црна Гора, Република Хрватска Бр. 10-600/1 од 30.10.2006 година На неопределено време
Протокол за соработка Правен факултет во Белград при Универзитетот во Белград Република Србија Бр. 10-15/Сл. oд 7.04.2006 година На неопределено време
2005 Протокол за Соработка Универзитет во Марибор Република Словенија 1.09.2005 година На неопределено време
2004 Договор за образовна и научна соработка Универзитет „Св. Пио V“ (“Libera Universita” Degli Studi S. Pio V) во Рим Република Италија Бр. 03-632/1 од 22.10.2004 година На неопределено време
2004 Меморандум за разбирање Мисија на Меѓународнат а организација за миграција во Република Македонија / Бр. 03-505/1 од 30.08.2004 година На неопределено време
2003 Протокол за соработка Факултет за правни и општествени науки при Универзитетот „1ви декември 1918“ во Алба Јулија Република Романија Бр. 03-906/1 од 18.12.2003 година На неопределено време
Договор за паричен придонес Мисија на ОБСЕ во Скооје (Единица за развој на медиумите) / Бр. 10-18/Сл. 19.12.2002 година Договорот веќе не е на сила
2001 Меморандум за разбирање IREX ProMedia (Невладина организација) САД Бр. 03-391/1 од 13.06.2001 година Договорот веќе не е на сила
2001 Договор за едукативна и научна соработка Катедра за науки за човекот од Универзитетот во Трст и Институт за меѓународна социологија Република Италија Бр. 10-401/1 од 15.06.2001 година На неопределено време
2000 Договор за Соработка Центар за економски консалтинг при Универзитетот во Нови Сад Република Србија 11.12.2000 година На неопределено време
Договор за соработка Правен факултет во Нови Сад при Универзитетот во Нови Сад Република Србија Бр. 10-686/1 од 19.12.2000 година На неопределено време
2000 Договор за подготовка на зборник на документи оо наслов „Македонското прашање во советската дипломатија“ Историски факултет при Државниот Универзитет „Ломоносов“ во Москва Руска Федерација Бр. 03-488/1 од 12.10.2000 година Договорот веќе не е на сила
Договор за соработка Факултетот за социологија при Универзитетот во Тромсо Кралство Норвешка 10-632 од 29.11.2000 година Договорот веќе не е на сила
Договор за соработка Норвешки институт за урбани и регионални истражувања во Осло Кралство Норвешка Бр. 10-585/1 од 14.11.2000 година На неопределено време
Договор за соработка Правен факултет во Загреб при Универзитетот во Загреб Република Хрватска Бр. 19-378/1 од 29.05.1998 година На неопределено време
Протокол за соработка Правен факултет во Москва при Државниот Универзитет „Ломоносов“ во Москва Руска Федерација Бр. 20-758 од 14.11.1997 година На неопределено време
Договор за долгорочна соработка Правен факултет во Ниш при Универзитетот Република Србија Бр. 20-501 од 17.06.1996 година На неопределено време

 

Agreements for bilateral cooperation with higher education institutions and institutions in the Republic of Macedonia

Договор / Меморандум / Протокол Институција Град Архивски број Валидност
Меморандум за соработка Младински образовен Форум Скопје 03-1153/1 од 07.11.2016 година До 2020 година
Договор за соработка Европски институт за менаџмент, право и дипломатија Скопје 03-571/1 од 18.05.2015 година На неопределено време
Меморандум за соработка Министерство за внатрешни работи на Република Македонија Скопје Бр. 10-1220/1 од 31.08.2011 година На неопределено време
Договор за соработка Правен факултет при Државниот Универзитетот во Тетово Тетово Бр. 10-653/1 од 5.05.2011 година На неопределено време
Договор за соработка Правен факултет при Универзитетот на Југоисточна Европа Тетово Бр. 10-192/1 од 1.03.2010 година На неопределено време
Договор за долгорочна деловна соработка Универзитет „Св. Климент Охридски“ во Битола Битола Бр. 08-892/1 од 24.12.2002 година На неопределено време
Договор за деловна соработка при реализација на правна помош за бегалци Институт за социолощки и политишко-оравни истражувања при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Скопје Бр. 03-1429 од 30.11.2001 година На неопределено време