Информации за уписи

УПИС И КОНКУРС


Прв циклус на студии

Потребни документи за пријавување и запишување


Втор циклус на студии


Трет циклус на студии


 

 

ЗАВЕРКА И УПИС НА СЕМЕСТАР


Прв циклус на студии

Потребни документи за заверување и упис на семестар –  2019/20 година

Термини за заверка и упис на семестар


Втор циклус на студии

Потребни документи за заверување и упис на семестар – 2019/20 година

Термини за заверка и упис на семестар


Трет циклус на студии