Распоред на работни задачи

Распоред на работни задачи – 2023-24 година

ПРАВНИ СТУДИИ – прв циклус студии (студиска програма 2018-19 година)
ПРАВНИ СТУДИИ – прв циклус студии (студиска програма 2023-24 година)
ПРАВНИ СТУДИИ – втор циклус студии(студиски програми 2018-19 година, заклучно со 2о22-23 година)
ПРАВНИ СТУДИИ – втор циклус студии(студиски програми 2023-24 година)
НОВИНАРСТВО – прв циклус студии (студиска програма 2018-19 година)
НОВИНАРСТВО – прв циклус студии (студиска програма 2023-24 година)
НОВИНАРСТВО – втор циклус студии (студиска програма 2018-19 година)
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ – прв циклус студии (студиска програма 2018-19 година)
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ – прв циклус студии (студиска програма 2023-24 година)
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ – втор циклус студии (студиска програма 2018-19 година)
ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ (МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК) – прв циклус студии (студиска програма 2018-19 година)
ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ (МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК) – прв циклус студии (студиска програма 2023-24 година)
ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ (МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК) – втор циклус студии (студиска програма 2018-19 година)
ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ (АНГЛИСКИ ЈАЗИК) – прв циклус студии (студиска програма 2018-19 година)
ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ (АНГЛИСКИ ЈАЗИК) – прв циклус студии (студиска програма 2023-24 година)
ПОЛИТИЧКИ СТУДИИ (АНГЛИСКИ ЈАЗИК) – втор циклус студии (студиска програма 2018-19 година)
МЕДИУМИ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ – втор циклус студии (студиска програма 2023-24 година)
МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ, ДИПЛОМАТИЈА И ЕВРОПСКИ ИНТЕГРАЦИИ – втор циклус студии (студиска програма 2023-24 година)
ПРИМЕНЕТА И КОМПАРАТИВНА ПОЛИТИКА – втор циклус студии (студиска програма 2023-24 година)
Одлука за измена на одлуките за распоред на работни задачи за учебна 2023-24 година


Распоред на работни задачи – 2022-23 година
Правни студии – прв циклус
Правни студии – втор циклус
Политички студии
Политички студии на англиски јазик
Односи со јавност
Новинарство

Одлука за начин на реализација на наставата на прв циклус и втор циклус на студии на Правниот факултет “Јустинијан Први” во Скопје во учебната 2022/2023 година

Распоред на работни задачи – 2021-22 година
Правни студии – прв циклус
Правни студии – втор циклус
Политички студии
Политички студии на англиски јазик
Односи со јавност
Новинарство

Одлука за начин на реализација на наставата на прв циклус на студии на Правниот факултет “Јустинијан Први” во Скопје во летен семестар во учебната 2021/22 година
Одлука за начин на реализација на наставата на втор циклус на студии на Правниот факултет “Јустинијан Први” во Скопје во летен семестар во учебната 2021/22 година

Распоред на работни задачи – 2020-21 година
Правни студии – прв циклус
Правни студии – втор циклус
Политички студии
Политички студии на англиски јазик
Односи со јавност
Новинарство

Oдлука за реализација на наставата на Правниот факултет “Јустинијан Први” во Скопје во зимски семестар во учебната 2020-21 година

Распоред на работни задачи – 2019-20 година
Правни студии – прв циклус
Правни студии – втор циклус
Политички студии
Политички студии на англиски јазик
Односи со јавност
Новинарство

Одлука за измена на Одлуката за распоред на работни задачи за 2019-2020 година