ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ВЛЕЗЕН КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ФИНАНСОВО ПРАВО

Почитувани студенти,

влезниот колоквиум по предметот Финансово право ќе се спроведе на 16.11 (среда) со почетокот во 12 часот, согласно следниот распоред по простории:

  • студентите чии презимиња започнуваат со А – Ј – во амф.2,
  • студентите чии презимиња заполнуваат со К-Р – во амф.3, и
  • студентите чии презимиња започнуваат со С-Ш – во амф.4.

Почитувањето на овој распоред е ЗАДОЛЖИТЕЛНО!

Влезниот колоквиум е предуслов за полагање на испитот по Финансово право за редовните студенти (студентите кои редовно го имаат запишано предметот, како и оние кои предметот го имаат презапишано!!!). Вонредните студенти немаат обврска за полагање влезен колоквиум, туку доаѓаат директно на испит, при што статусот редовен/вонреден ќе се проверува од индексот на увид.

Колоквиумот ќе се спроведе на материјалот од првите шест недели и истиот ќе се оценува описно “положил/неположил”. Студентите кои влезниот колоквиум нема да го положат во овој термин, истиот ќе го преполагаат во дополнително определен термин пред спроведување на завршниот испит по Финансово право во јануарската испитна сесија.

Катедра по финансово право

Информација за наставата по Филозофија на правото за втора група на правни студии на 6.10.2022 г.

Наставата по Филозофија на правото за втората група на правните студии кај проф. д-р Александар Љ. Спасов на 6.10.2022 година (четврток) нема да се одржи поради службено отсуство на професорот. Часовите ќе бидат дополнително одржани во термин во договор со групата.

Термин за впишување оценки по Вовед во правото и Филозофија на правото полагани кај проф.д-р Александар Љ. Спасов

Терминот за впишување на оценки по предметите Вовед во правото и Филозофија на правото за испитите одржани во трета декада од септемвриската испитна сесија полагани кај проф. д-р Александар Љ. Спасов ќе биде на 30ти септември 2022 година во 09:00 часот во амфитеатар 2. Во истиот термин оценки можат да земат и студентите кои ги положиле испитите во некоја од минатите испитни сесии.

Резултати од завршниот испит по Вовед во правото од трета декада на септемвриска испитна сесија, полаган кај проф.д-р Александар Љ. Спасов

Во прилог резултатите од завршниот испит по предметот Вовед во правото одржан во трета декада на септемвриската испитна сесија, полаган кај проф. д-р Александар Љ. Спасов

Соопштение за предметот Право и информатичка технологија кај проф д-р Драги Рашковски  

Впишување оцени, увид во полагањето од последната сесија и доиспрашување за студентите кои сакаат да одговараат за повисока оцена ќе биде на 27.09.2022 во 12 часот. 
Резултатите преземете ги ТУКА.

Впишување оценки кај проф. д-р Зороска Камиловска и проф. д-р Ракочевиќ

Почитувани колеги,

Оценки по предметот Граѓанско процесно право на додипломски студии и предметите Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Нотарско право, Арбитражно право, Алтернативно решавање на спорови, Стечајна постапка и ГПП на ЕУ на мастер студии, ќе се впишуваат на 27.09.2022 година (вторник), во 11 часот во кабинетот на проф. д-р Ракочевиќ.

Се замолуваат студентите да го почитуваат посочениот термин, бидејќи надвор од определените термини нема да се впишуваат оценки.

Резултати од завршниот испит по Филозофија на правото од трета декада на септемвриска испитна сесија, полаган кај проф.д-р Александар Љ. Спасов

Во прилог резултатите од завршниот испит по предметот Филозофија на правото одржан во трета декада на септемвриската испитна сесија, полаган кај проф. д-р Александар Љ. Спасов