Впишување оценки кај проф. д-р Зороска Камиловска и проф. д-р Ракочевиќ

Почитувани колеги,

Оценки по предметот Граѓанско процесно право на додипломски студии и предметите Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Нотарско право, Арбитражно право, Алтернативно решавање на спорови, Стечајна постапка и ГПП на ЕУ на мастер студии, ќе се впишуваат на 13.10.2021 година (среда), во 11 часот во кабинетот на проф. д-р Ракочевиќ.


Се замолуваат студентите да го почитуваат посочениот термин, бидејќи надвор од определените термини нема да се впишуваат оценки.

Резултати од завршните испити по Вовед на правото на сите студии и Филозофија на правото во трета декада на септемвриска сесија, полагани кај проф.д-р Александар Љ. Спасов

Во прилог резултатите од завршните испити по предметите Вовед во правото и Филозофија на правото одржани во септемвриска испитна сесија во трета декада, полагани кај проф. д-р Александар Љ. Спасов

СООПШТЕНИЕ

Оценки по предметот историја на правото кај проф. Мелина Гризо: петок, 8.10.2021 во 10 часот, во кабинетот на професорката.

Термин за впишување оценки по Вовед во правото и Филозофија на правото полагани во прва, втора и трета декада на септемвриска сесија, кај проф.д-р Александар Љ. Спасов

Терминот за впишување на оценки по предметите Вовед во правото и Филозофија на правото за испитите одржани во прва, втора и трета декада од септемвриската испитна сесија, полагани кај проф. д-р Александар Љ. Спасов ќе биде на 8ми октомври 2021 година од 15 часот во амфитеатар 2. Резултатите од испитите одржани во третата декада ќе бидат дополнително објавени на веб страната.

Меѓународно приватно прво – резултати

Почитувани колешки и колеги, во прилог се резултатите од испитот по меѓународно приватно право одржан на 30.9.2021 година. Впишувањето на оцените и увид во тестовите ќе се одржи на 4.10.2021 година (понеделник) во 10:00 часот, на обележано место пред влезот на Правниот факултет.

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат сите студенти кои имаат положен испит кај Проф.
Кандикјан, а се уште не земале оценка, да дојдат во неговиот кабинет на
ден 30.09.2021 година (четврток) во 12.00 часот.

ЗЕМАЊЕ ОЦЕНКИ ПО АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Се известуваат студентите кои го полагале предметот Административно право на датум 22 септември 2021 година да ги донесат своите индекси со пополнети пријави во кабинетот на проф. д-р Ивана Шумановска Спасовска на 1 октомври 2021 година во 09:00 часот.  

Индексите ќе бидат вратени истиот ден.  

Од катедрата 

СООПШТЕНИЕ

Почитувани студенти,
Поради големиот број на пријавени студенти за испитот по Финансово право во дополнителната, октомвриска сесија, испитот ќе се спроведе на 30.9 (четврток) online на Microsoft Teams. Студентите кои регуларно го пријавиле испитот, веќе имаат добиено линк к известување на факултетските маил адреси.
Катедра по Финансово право