Microsoft Teams консултации

  • Термини за консултации по Меѓународно јавно право, Мeѓународно политички односи во петок од 11- 13 часот на следниов ЛИНК
  • Термини за консултации кај проф. д-р Родна Живковска вторник од 11:30-13:30 часот на следниов ЛИНКи среда од 11:30-13:30 часот на следниов ЛИНК
  • Термини за консултации кај проф. д-р Јулија Брзаковска Базерковска на следниов ЛИНК

ВПИШУВАЊЕ ОЦЕНКИ КАЈ ПРОФ. Д-Р ЗОРОСКА КАМИЛОВСКА И ПРОФ. Д-Р РАКОЧЕВИЌ

Се известуваат студентите дека оценки по предметот Граѓанско процесно право на прв циклус студии и предметите Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Арбитражно право, Нотарско право, Алтернативно решавање на спорови и Стечајна постапка на втор циклус студии, ќе се впишуваат на 25.11.2020 година (среда), во 11 часот.

Доколку студентот не е во можност да го остави индексот во наведениот термин, оценката ќе може да ја подигне во следниот определен термин.

Индексите да се остават во кабинетот на проф. д-р Ракочевиќ.

Проф. д-р Зороска Камиловска

                                                                        Проф. д-р Ракочевиќ

СООПШТЕНИЕ

Почитувани студенти,

Вашите индекси оставени во службата за студентски прашања можете да ги земете од 22.10.2020 година

Со почит,

Правен факултет “Јустинијан Први” во Скопје

ИНИ ЗА ОЦЕНКИ КАЈ Н. ГАВРИЛОВИЌ

Се известуваат студентите кои положиле испити кај проф. д-р Ненад Гавриловиќ дека оценки ќе се впишуваат на 23.10.2020, во амф. 7, по распоредот во продолжение. Студентите се должни со себе да носат индекс и уредно пополнета пријава за испит. Личното присуство не е задолжително. Студентите да го почитуваат распоредот во продолжение, како и да носат лична заштитна опрема.
Облигационо право (јунска сесија) од 09:20 часот
Облигационо право (септемвриска сесија) од 09:30 часот
Облигационо право (октомвриска сесија) од 09:40 часот
Договорно право (јунска, септемвриска и октомвриска сесија) од 09:50 часот

Земање оценки по предметот Вовед во правото кај проф. д-р А. Спасов

Оцени за положени испити по Вовед во правото (правни студии, политички студии на македонски јазик и новинарство) и Филозофија на правото (правни студии) кај проф. д-р Александар Спасов ќе се впишуваат според следниов распоред:
  •  за сесијата во август/септември за сите четири декади на 15.10.2020 (четврток) од 10.00 часот во амф. 2;.