СООПШТЕНИЕ

Впишување на оцени во индекс за положените испити кај проф. д-р Александар Љ. Спасов ќе се одржи во петок, 12.7.2024 … Read more

РЕЗУЛТАТИ

Резултати од завршен испит по предметот Јавна администрација одржан на 5.7.2024 г.   Катедра по административно право и јавна администрација

СООПШТЕНИЕ

Почитувани студенти,   Во прилог се резултатите од испитот по предметот Заштита на лични податоци.    За впишување на оценките … Read more

СООПШТЕНИЕ

Резултати од завршен испит по предметот јавна администрација и односи со јавност во јавната администрација одржан на 5.6.2024 г. Катедра по … Read more

Нов датум за испитот по Вовед во правото за сите студии кај проф. д-р Александар Љ. Спасов во втората декада на јунската испитна сесија

Испитите по Вовед во правото за правни студии, политички студии на македонски јазик и студии по новинарство кај проф. д-р … Read more

СООПШТЕНИЕ

Резултати од завршниот испит по предметот Јавна администрација одржан на 13.2.2024 г., Катедра по административно право и јавна администрација

Резултати од завршен испит по предметот Јавна администрација одржан во јануарската испитна сесија на 26.1.2024 г.

Резултати од завршен испит по предметот Јавна администрација одржан во јунската испитна сесија на 26.1.2024 г.Катедра по админитративно право и јавна … Read more