Термин за консултации за предмети избрани во 9-ти семестар кај проф. д-р Зороска Камиловска и проф. д-р Ракочевиќ

Се известуваат студентите на мастер студии кои во 9-ти семестар ги имаат избрано предметите Нотарско право, Алтернативно решавање на спорови, Стечајна постапка, Граѓанско процесно право на ЕУ, Постапка за признавање и извршување на странски судски и арбитражни одлуки дека консултации по наведените предмети ќе се одржат на 25.11.2020 година (среда), во 11.30 часот, преку Мicrosoft Teams.

Во продолжение линк за пристап до креираната МТ група за консултации: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a914618ddfec04735a5f1b9364b61b708%40thread.tacv2/General?groupId=23a3cc46-b9e3-43fb-a16b-466a31c7761f&tenantId=c47145e5-ee39-4496-a056-afec08f35665

                                                                                    Проф. д-р Зороска Камиловска

                                                                                    Проф. д-р Ракочевиќ

ВПИШУВАЊЕ ОЦЕНКИ КАЈ ПРОФ. Д-Р ЗОРОСКА КАМИЛОВСКА И ПРОФ. Д-Р РАКОЧЕВИЌ

Се известуваат студентите дека оценки по предметот Граѓанско процесно право на прв циклус студии и предметите Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Арбитражно право, Нотарско право, Алтернативно решавање на спорови и Стечајна постапка на втор циклус студии, ќе се впишуваат на 25.11.2020 година (среда), во 11 часот.

Доколку студентот не е во можност да го остави индексот во наведениот термин, оценката ќе може да ја подигне во следниот определен термин.

Индексите да се остават во кабинетот на проф. д-р Ракочевиќ.

Проф. д-р Зороска Камиловска

                                                                        Проф. д-р Ракочевиќ

СООПШТЕНИЕ

Почитувани студенти,

Вашите индекси оставени во службата за студентски прашања можете да ги земете од 22.10.2020 година

Со почит,

Правен факултет “Јустинијан Први” во Скопје

ИНИ ЗА ОЦЕНКИ КАЈ Н. ГАВРИЛОВИЌ

Се известуваат студентите кои положиле испити кај проф. д-р Ненад Гавриловиќ дека оценки ќе се впишуваат на 23.10.2020, во амф. 7, по распоредот во продолжение. Студентите се должни со себе да носат индекс и уредно пополнета пријава за испит. Личното присуство не е задолжително. Студентите да го почитуваат распоредот во продолжение, како и да носат лична заштитна опрема.
Облигационо право (јунска сесија) од 09:20 часот
Облигационо право (септемвриска сесија) од 09:30 часот
Облигационо право (октомвриска сесија) од 09:40 часот
Договорно право (јунска, септемвриска и октомвриска сесија) од 09:50 часот

ТЕРМИНИ ЗА ОЦЕНКИ КАЈ Н. ГАВРИЛОВИЌ

Се известуваат студентите кои положиле испити кај проф. д-р Ненад Гавриловиќ дека оценки ќе се впишуваат на 15.10.2020, во амф. 7, по распоредот во продолжение. Студентите се должни со себе да носат индекс и уредно пополнета пријава за испит. Личното присуство не е задолжително. Студентите да го почитуваат распоредот во продолжение, како и да носат лична заштитна опрема.
Облигационо право (јунска сесија – прва декада) од 09:40 часот
Облигационо право (јунска сесија – втора декада) од 09:50 часот
Облигационо право (јунска сесија – трета декада) од 10:00 часот
Облигационо право (септемвриска сесија – прва декада) од 10:10 часот
Облигационо право (септемвриска сесија – втора декада) од 10:20 часот
Облигационо право (септемвриска сесија – трета декада) од 10:30 часот
Облигационо право (октомвриска сесија) од 10:40 часот
Договорно право (јунска, септемвриска и октомвриска сесија) од 10:50 часот

Термини за полагање во казнената дополнителна пост септемвриска сесија 2019/20 година

МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО
мпп, список на студенти, (29.9.2020)
Економски систем и економска политика
Маркетинг
Предмети – Мастер кај проф. д-р Узунов и проф. д-р Петревска
Применета економика – новинарство
Применета економика – правни

СООПШТЕНИЕ за усмениот испит Применета економика

Се известуваат студентите дека усмениот испит по Применета Економика кај проф. д-р Узунов и проф. д-р Петревска ќе се одржи на:

05.10.2020 (понеделник)
06.10.2020 (вторник)
07.10.2020 (среда)

Испитот ќе се одржи во термини објавени на веб страната на линкот подолу, согласно со списоците за полагање на студентите.

http://pf.ukim.edu.mk/2019-20/