ИЗВЕСТУВАЊЕ за одржување на испити кај проф. д-р Елена Игновска во јануарска сесија

1. Семејно и наследно право на 26.1.2022 година од 10 часот – Join conversation

2. Сите мастер предмети (современи наследно правни системи, новите репродуктивни технологии и правото, социологија на семејството, институти на семејното право, европско семејно право) 25.1.2022 година од 10 часот – Join conversation

Впишување оценки кај проф. д-р Зороска Камиловска и проф. д-р Ракочевиќ

Почитувани колеги,

Оценки по предметот Граѓанско процесно право на додипломски студии и предметите Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Нотарско право, Арбитражно право, Алтернативно решавање на спорови, Стечајна постапка и ГПП на ЕУ на мастер студии, ќе се впишуваат на 13.10.2021 година (среда), во 11 часот во кабинетот на проф. д-р Ракочевиќ.


Се замолуваат студентите да го почитуваат посочениот термин, бидејќи надвор од определените термини нема да се впишуваат оценки.

Впишување оценки кај проф. д-р Зороска Камиловска и проф. д-р Ракочевиќ

Почитувани колеги,

Оценки по предметот Граѓанско процесно право на додипломски студии и предметите Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Нотарско право, Арбитражно право, Алтернативно решавање на спорови, Стечајна постапка и ГПП на ЕУ на мастер студии, ќе се впишуваат на 29.09.2021 година (среда), од 12 до 13 часот во кабинетот на проф. д-р Ракочевиќ

Впишување оценки кај проф. д-р Зороска Камиловска и проф. д-р Ракочевиќ

Почитувани колеги,

Оценки по предметот Граѓанско процесно право на додипломски студии и предметите Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Нотарско право, Арбитражно право, Алтернативно решавање на спорови, Стечајна постапка и ГПП на ЕУ на мастер студии, ќе се впишуваат на 15.09.2021 година (среда), од 11 до 12 часот во кабинетот на проф. д-р Ракочевиќ

Соопштение за испитите по Економика, Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии и останати предмети кај проф. В. Кандикјан, проф. А. Стојков и проф. К. Шапкова Коцевска во втората декада во септемвриската сесија

Се известуваат студентите кои ќе полагаат испит по Економика, Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии или некој друг предмет кај наставниците проф. Владимир Кандикјан, проф. Александар Стојков или проф. Катерина Шапкова Коцевска во втората декада во септемвриската испитна сесија дека испитот ќе се спроведе писмено во амф. 4 на 14 септември со почетокво 9 часот.
Присутните задолжително треба да ги почитуваат протоколите за заштита од Ковид 19 (носење маска, дезинфекција на раце при влез во амфитеатарот и оддржување растојание) 

Соопштение за испитите по Економика, Политичка економија и сите останати предмети кај проф. В. Кандикјан, проф. А. Стојков и проф. К. Шапкова Коцевска во првата декада во септемвриската сесија

Се известуваат студентите кои ќе полагаат испит по предметите Економика, Политичка економија. Деловни финансии или некој друг предмет кај наставниците проф. Владимир Кандикјан, проф. Александар Стојков или проф. Катерина Шапкова Коцевска во првата декада во септемвриската испитна сесија дека испитот ќе се спроведе писмено во амф. 2 на 31 август со почетокво 9 часот.
Присутните задолжително треба да ги почитуваат протоколите за заштита од Ковид 19 (носење маска, дезинфекција на раце на влез во анфитеатарот и оддржување растојание) 

ТЕРМИНИ ЗА ОЦЕНКИ КАЈ Н. ГАВРИЛОВИЌ

Се известуваат студентите кои положиле испити кај проф. д-р Ненад Гавриловиќ дека оценки ќе се впишуваат на 12.07.2021, во кабинет, по распоредот во продолжение. Студентите се должни со себе да носат индекс и уредно пополнета пријава за испит. Личното присуство не е задолжително. Студентите да го почитуваат распоредот во продолжение, како и да носат лична заштитна опрема.
Облигационо право (јунска, септемвриска и октомвриска сесија 2020) од 10:00 часот
Облигационо право (февруарска сесија 2021) од 10:10 часот
Облигационо право (јунска сесија 2021) од 10:20 часот
Испити на мастер студии (сите сесии) од 10:40 часот

Н. Гавриловиќ

ТЕРМИНИ ЗА ОЦЕНКИ КАЈ ПРОФ. ДАБОВИЌ

Се известуваат студентите кои положиле испити кај проф. д-р Јадранка Дабовиќ Анастасовска дека оценки ќе се впишуваат на 08.07.2021, во кабинет, од 12:00 часот. Студентите се должни со себе да носат индекс и уредно пополнета пријава за испит. Личното присуство не е задолжително. Студентите да носат лична заштитна опрема.

Ј. Дабовиќ

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат студентите дека впишувањето на оценките во индекс од положените испити по предметите кај професорите д-р Дивна Илиќ Димоски и д-р Бобан Мисоски ќе се спроведе на 07.07.2021 г. со почеток во 11.00 часот. Впишувањето на оценките ќе биде во аулата на факултетот.

ВПИШУВАЊЕ ОЦЕНКИ КАЈ ПРОФ. Д-Р ЗОРОСКА КАМИЛОВСКА И ПРОФ. Д-Р РАКОЧЕВИЌ

Почитувани колеги,
Оценки по предметот Граѓанско процесно право на додипломски студии и по предметите Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Арбитражно право, Алтернативно решавање на спорови, Стечајна постапка, Нотарско право и ГПП на ЕУ на мастер студии ќе се впишуваат на 05.07.2021 (понеделник), во 10 часот.Индексите да се остават во кабинет на проф. д-р Ракочевиќ