Впишување оценки кај проф. д-р Зороска Камиловска и проф. д-р Ракочевиќ

Почитувани колеги,

Оценки по предметот Граѓанско процесно право на додипломски студии и предметите Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Нотарско право, Арбитражно право, Алтернативно решавање на спорови, Стечајна постапка и ГПП на ЕУ на мастер студии, ќе се впишуваат на 30.06.2022 година (четврток), во 10 часот во кабинетот на проф. д-р Ракочевиќ.

Се замолуваат студентите да го почитуваат посочениот термин, бидејќи надвор од определените термини нема да се впишуваат оценки.

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Испитите кај проф. д-р Гордан Калајџиев во казненета јунска сесија од 30.06.2022 се презакажуваат за 2.7.2022(сабота) година во 10.00 часот

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Внесѕвањето на оценки во индекс, од летната испитна сесија за испити положени кај проф. д-р Ана Чупеска ќе се одвива на 22 јуни во 11 часот и на 27ми јуни во 10 часот. Студентите да понесат со себе копија од iknow.

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Испитот по предметот Трговско право од прв циклус на студии и испитите по предметите Меѓународно трговско право, Трговско право – применета програма, Стечај и стечајна постапка и Корпоративна инсолвентност од втор циклус на студии во Дополнителната Јунска сесија се преместуваат од 27.06.2022(понеделник) на 01.07.2022(петок) во 9.00 часот писмено во живо во просторија Амфитеатар 3.

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат студентите од Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје дека за добивање на услуги од Факултетот по разни основи, треба да ги користат следниве обрасци. ЛИНК

Консултации за студенти запишани во втор уписен рок и за студенти кои во 8-ми семестар избрале предмети кај проф. д-р Зороска Камиловска и проф. д-р Ракочевиќ

Почитувани колеги,
Ве известуваме дека консултации по предметите Парнично право, Вонпарнично и извршно право и Арбитражно право за студентите запишани во втор уписен рок на насоките Граѓанско материјално право и граѓанско процесно право и Деловно право и предметите Нотарско право, Арбитражно право, Алтернативно решавање на спорови, Стечајна постапка и ГПП на ЕУ за студентите кои го избрале Модул Б – Граѓанско процесно право во 8-от семестар ќе се одржат преку Мicrosoft Teams, на 02.03.2022 година (среда), од 13 часот.