ТЕРМИНИ ЗА ОЦЕНКИ КАЈ Н. ГАВРИЛОВИЌ

Се известуваат студентите кои положиле испити кај проф. д-р Ненад Гавриловиќ дека оценки ќе се впишуваат на 12.07.2021, во кабинет, по распоредот во продолжение. Студентите се должни со себе да носат индекс и уредно пополнета пријава за испит. Личното присуство не е задолжително. Студентите да го почитуваат распоредот во продолжение, како и да носат лична заштитна опрема.
Облигационо право (јунска, септемвриска и октомвриска сесија 2020) од 10:00 часот
Облигационо право (февруарска сесија 2021) од 10:10 часот
Облигационо право (јунска сесија 2021) од 10:20 часот
Испити на мастер студии (сите сесии) од 10:40 часот

Н. Гавриловиќ

ТЕРМИНИ ЗА ОЦЕНКИ КАЈ ПРОФ. ДАБОВИЌ

Се известуваат студентите кои положиле испити кај проф. д-р Јадранка Дабовиќ Анастасовска дека оценки ќе се впишуваат на 08.07.2021, во кабинет, од 12:00 часот. Студентите се должни со себе да носат индекс и уредно пополнета пријава за испит. Личното присуство не е задолжително. Студентите да носат лична заштитна опрема.

Ј. Дабовиќ

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат студентите дека впишувањето на оценките во индекс од положените испити по предметите кај професорите д-р Дивна Илиќ Димоски и д-р Бобан Мисоски ќе се спроведе на 07.07.2021 г. со почеток во 11.00 часот. Впишувањето на оценките ќе биде во аулата на факултетот.

ВПИШУВАЊЕ ОЦЕНКИ КАЈ ПРОФ. Д-Р ЗОРОСКА КАМИЛОВСКА И ПРОФ. Д-Р РАКОЧЕВИЌ

Почитувани колеги,
Оценки по предметот Граѓанско процесно право на додипломски студии и по предметите Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Арбитражно право, Алтернативно решавање на спорови, Стечајна постапка, Нотарско право и ГПП на ЕУ на мастер студии ќе се впишуваат на 05.07.2021 (понеделник), во 10 часот.Индексите да се остават во кабинет на проф. д-р Ракочевиќ

Полагања – Јунска испитна сесија 2020/21 учебна година – за прв и втор циклус на студии кај проф. д-р Дејан Мицковиќ и проф. д-р Елена Игновска

Проф. Мицковиќ прва декада (вклучете се од 9 часот) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aA_JEyeoWC11xRA716F1tWNSMqFV58tONWZ2SPEEAu8Q1%40thread.tacv2/1622633079829?context=%7b%22Tid%22%3a%22c47145e5-ee39-4496-a056-afec08f35665%22%2c%22Oid%22%3a%22972a6b5f-a104-40da-acf1-f081924531fe%22%7d
Проф. Мицковиќ втора декада (од 9 часот) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aA_JEyeoWC11xRA716F1tWNSMqFV58tONWZ2SPEEAu8Q1%40thread.tacv2/1622633398184?context=%7b%22Tid%22%3a%22c47145e5-ee39-4496-a056-afec08f35665%22%2c%22Oid%22%3a%22972a6b5f-a104-40da-acf1-f081924531fe%22%7d
Проф. Мицковиќ дополнителна сесија (од 9 часот) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aA_JEyeoWC11xRA716F1tWNSMqFV58tONWZ2SPEEAu8Q1%40thread.tacv2/1622633532322?context=%7b%22Tid%22%3a%22c47145e5-ee39-4496-a056-afec08f35665%22%2c%22Oid%22%3a%22972a6b5f-a104-40da-acf1-f081924531fe%22%7d
Проф. Игновска прва декада (од 9 и 30 часот) – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aqKpJUaI-wulbgXzE2bUQg_gKhw1ASpq88kroKhvr5sw1%40thread.tacv2/1622456584508?context=%7b%22Tid%22%3a%22c47145e5-ee39-4496-a056-afec08f35665%22%2c%22Oid%22%3a%22972a6b5f-a104-40da-acf1-f081924531fe%22%7d
Проф. Игновска втора декада (од 9 и 30 часот) – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aqKpJUaI-wulbgXzE2bUQg_gKhw1ASpq88kroKhvr5sw1%40thread.tacv2/1622457322291?context=%7b%22Tid%22%3a%22c47145e5-ee39-4496-a056-afec08f35665%22%2c%22Oid%22%3a%22972a6b5f-a104-40da-acf1-f081924531fe%22%7d
Проф. Игновска дополнителна сесија (од 9 и 30 часот) – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aqKpJUaI-wulbgXzE2bUQg_gKhw1ASpq88kroKhvr5sw1%40thread.tacv2/1622457458037?context=%7b%22Tid%22%3a%22c47145e5-ee39-4496-a056-afec08f35665%22%2c%22Oid%22%3a%22972a6b5f-a104-40da-acf1-f081924531fe%22%7d

Консултации за студенти запишани во втор уписен рок и студенти запишани во 8-ми семестар за предметни програми Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Арбитражно право, Алтернативно решавање на спорови, Нотарско право, Стечајна постапка и ГПП на ЕУ

Почитувани колеги,


Консултации за предметните програми Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Арбитражно право, Алтернативно решавање на спорови, Нотарско право, Стечајна постапка и ГПП на ЕУ ќе се одржат на 18.03.2021 година (четврток), од 10 часот, преку платформата Microsoft Teams.
Во продолжение линк за пристап до креираната група на МТ. ЛИНК

Проф. д-р Зороска Камиловска,
Проф. д-р Ракочевиќ

Термин за впишување оценки кај проф.д-р Зороска Камиловска и проф. д-р Ракочевиќ

Почитувани студенти,
Оценки по предметот Граѓанско процесно право на додипломски студии и предметите Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Арбитражно право, Нотарско право, Стечајна постапка и Алтернативно решавање на споровите на мастер студии, ќе се впишуваат на 15.03.2021 година (понеделник), од 13 до 13.30 часот во кабинетот на проф. Ракочевиќ.

ТЕРМИНИ ЗА ОЦЕНКИ КАЈ Н. ГАВРИЛОВИЌ

Се известуваат студентите кои положиле испити кај проф. д-р Ненад Гавриловиќ дека оценки ќе се впишуваат на 09.02.2021, во амф. 7, по распоредот во продолжение. Студентите се должни со себе да носат индекс и уредно пополнета пријава за испит. Личното присуство не е задолжително. Студентите да го почитуваат распоредот во продолжение, како и да носат лична заштитна опрема.
Облигационо право (јунска сесија 2019) од 09:00 часот
Облигационо право (септемвриска сесија 2019) од 09:10 часот
Облигационо право (октомвриска сесија 2019) од 09:20 часот
Облигационо право (февруарска сесија – прва декада 2021) од 09:30 часот
Облигационо право (февруарска сесија – втора декада 2021) од 09:40 часот
Испити на мастер студии (сите сесии) од 09:50 часот

Термин за впишување оценки кај проф.д-р Зороска Камиловска и проф. д-р Ракочевиќ


Почитувани студенти,
Оценки по предметот Граѓанско процесно право на додипломски студии и предметите Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Арбитражно право, Нотарско право, Стечајна постапка и Алтернативно решавање на споровите на мастер студии, ќе се впишуваат на 08..02.2021 година (понеделник), од 10.30 до 11.30 часот во кабинетот на проф. Ракочевиќ.

Преземете ги резултатите ТУКА.

СООПШТЕНИЕ ЗА ИСПИТИТЕ ВО ВТОРА ДЕКАДА ВО ЗИМСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА КАЈ ПРОФ. Д-Р КАТЕРИНА ШАПКОВА КОЦЕВСКА

Се известуваат студентите кои ќе полагаат Економика, Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии и Јавни финансии дека испитот ќе се спроведе ПИСМЕНО на 5 февруари со почеток во 9 часот во амфитеатар 2. Оние колешки и колеги кои не доставиле пријава на Студентски прашања за соодветниот испит, треба да донесат уредно пополнета пријава на самото полагање. 

Студените задолжително мора да ги почитуваат мерките за заштита од Ковид 19 (носат маска, одржуваат растојание, користат средство за дезинфекција при влез во амфитеатарот). 

Важна напомена: Миграција од прва во втора декада и обратно, не е дозволена.