Редовни професори

Бачовска Недиќ, д-р Јасна
Блажевска, д-р Даниела
Божиновски, д-р Владимир
Брсакоска Базеркоска, д-р Јулија
Бучковски, д-р Владо
Василевска, д-р Иванка
Гавриловиќ, д-р Ненад
Георгиевски, д-р Сашо
Гелев, д-р Димитар
Гоцевски, д-р Драган
Гризо, д-р Мелина
Груевска Дракулевски, д-р Александра
Дабовиќ Анастасовска, д-р Јадранка
Дамјановски, д-р Иван
Деаноска Трендафилова, д-р Александра
Дескоски, д-р Тони
Дескоска, д-р Рената
Докмановиќ, д-р Мишо
Зафироски, д-р Јован
Здравева, д-р Неда
Зороска Камиловска, д-р Татјана
Илиевски, д-р Зоран
Јовевски, д-р Лазар
Коевски, д-р Горан
Каракамишева Јовановска, д-р Тања
Калајџиев, д-р Гордан
Климовски, д-р Александар
Лажетиќ, д-р Гордана
Марковиќ. д-р Ненад
Мисоски, д-р Бобан
Михајлова - Стратилати, д-р Елена
Мицковиќ, д-р Дејан
Максимовска Стојкова, д-р Александра
Наумовски, д-р Васко
Наумовски, д-р Гоце
Павловска Данева, д-р Ана
Петревска, д-р Биљана
Пржеска, д-р Тина
Рајчиновска Пандева, д-р Ирена
Ристов, д-р Ангел
Ристова-Астеруд, д-р Кaролина
Спасевски, д-р Дарко
Спасеновски, д-р Александар
Стојков, д-р Александар
Трајковска Христовска, д-р Јeлена
Тупанчески, д-р Никола
Узунов, д-р Ванчо
Шумановска-Спасовска, д-р Ивана
Wordpress Table Plugin
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux