СООПШТЕНИЕ

Резултати по предметот Јавна администрација, од завршниот испит одржан на 23.1.2023 г., во 9 часот во предавална 4.

Оценки ќе се даваат во каб.13, на 25.1.2023 г., во 11:30 часот.

Катедра по административно право и јавна администрација

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат студентите од Правни студии и Односи со јавност кои ќе полагаат англиски јазик во втора и дополнителна декада дека има мали измени во распоредот и ќе се полага во следниве термини:

Втора декада: 23. 01.2023, 15ч, амф.2  (Англиски јазик за Правни студии и Односи со јавност )

Дополнителна декада: 14. 02.2023, 12ч, амф.9  (Англиски јазик за Правни студии и Односи со јавност )

Д-р. Зорица Трајкова Стрезовска

Соопштение

Резултати од завршен испит по предметот Јавна администрација на студентите по односи со јавност, одржан на 9.1.2023 г., во 9 часот во предавална 4.

Катедра по административно право и јавна администрација

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани студент(к)и,
Воведните предавања по предметот Вовед во правото кои треба да се одржат утре, на 5 октомври, 2022,  од 8ч ( прва година, политички студии на англиски јазик) и од 12 ч. ( прва година , студии по односи со јавноста) , од објективни причини, се ОТКАЖУВААТ, и дополнително ќе биде договорено кога ќе бидат обработени. Наставата ќе започне во редовните термини, но од 12 октомври.
Проф. д-р Каролина Ристова – Астеруд

Сооптштение

Впишување на оценки во индекс кај проф. д-р Ана Чупеска ќе се одржи а 13/09/2022 во 11.30 часот во Темпус