Распоред на настава – втор циклус

Распоред на настава за летен семестар на втор циклус на студии за учебна 2023/24 година

Распоред на настава – Казнено право

Распоред на настава – Финансово право

Распоред на настава – Граѓанско право

Распоред на настава – Меѓународно јавно право, меѓународно приватно право, меѓународни односи и право на ЕУ

Распоред на настава – Деловно право

Распоред на настава – Политички студии

Распоред на настава – Медиуми и односи со јавност, Новинарство и Односи со Јавност

Наставата во летниот семестар на мастер студитие започнува на 04.03.2024 г. (понеделник).