Конкурс за кофинансирање на учество на научни работници на семинари и симпозиуми

Француското министерство за високо образование, наука и иновации објавува конкурс за кофинансирање на научни работници од земјите на централна и источна Европа, за учество на семинари, научни симпозиуми и конгреси во Франција, преку програмата ACCES.

Read more…

Tермин за испит по предметот Научноистражувачка етика

Испитот кај проф. д-р Кирил Темков по предметот Научно-истражувачка етика (100%) во зимската испитна сесија во учебната 2019/2020 година  за студентите од трет циклус на студии – докроски студиие ќе се одржи на 6.2.2020 (четврток) со почеток во 16:00 часот на Филозофски факултет.

The exam with prof. Dr. Kiril Temkov on the subject of Scientific Research Ethics (100%) in the winter exam session in the academic year 2019/2020 for third cycle students – doctoral studies will be held on 6.2.2020 (Thursday) starting at 16: 00 o’clock at the Faculty of Philosophy.

Tермин за испит по предметот Методологија на научноистражувачка работа

Се известуваат студентите од трет циклус на студии кои избрале предметот  Методологија на научноистражувачка работа (100%) кај проф. д-р Верица Јанеска да го слушаат и полагаат во зимската испитна сесија во учебната 2019/2020 година е полагањето е на 12.2.2020 (среда) со почеток во 17:00 часот на Економскиот институт.

Students from the third cycle of studies who have chosen the subject Methodology of Scientific and Research Work (100%) with prof. Dr. Verica Janeska to listen and take the winter exam session in the school year 2019/2020 is taking place on  Феб. 12,2020 (Wednesday) starting at 17:00 at the Institute of Economics.

Tермин за испит по предметот Методологија на научно-истражувачка работа

Ве известувам дека терминот за испит кај проф. д-р Ана Димишковска и проф.д-р Владимир Давчев по предметот Методологија на научно-истражувачката работа (100%) во зимската испитна сесија во учебната 2019/2020 година е 13.2.2020 (четврток) со почеток во 17:30 часот во слушална 8 на Филозофски факултет.

Испитот по предметот Создавање на научно дело кај проф. д-р Ана Димишковска ќе се реализира на 14.02.2020 (петок), од 17:30 часот во слушална 8 на Филозофскиот факултет.

Оглас од Сител Телевизија

(Конкурост е завршен)

1. Утринската редакција Сител Телевизија има потреба од новинар. Работното време 10:00-14:00, а финансискиот надоместок е по договор.

2. Утринската редакција на Сител Телевизија има потреба од практиканти за работа на деск. Работно време 08:00-10:00 часот.

Понатамошните ангажмани би биле во зависност од желбите на кандидатите и нивниот интерес за влез во редакцијата како новинари со работен однос. Доколку постои интерес за заедничка соработка и има резултати, можен е и договор за соработка со вработување и финансиски надомест.

Заинтересираните кандидати да испратат CV на elence80@gmail.com.

КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус студии -ВТОР УПИСЕН РОК на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2019/2020 година

Пријавувањето на кандидати на Вториот циклус студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје (втор уписен рок) ќе се спроведе во периодот помеѓу 8.1-2.3.2020 година.  Пред пријавувањето, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава.

Read more…