ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ ЗА ЈУНСКА СЕСИЈА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020

Почитувани студенти,

Iknow системот за пријавување на испити ќе биде отворен во период од 27.05.2020 до 03.06.2020 година. Се што е од ваш интерес е табот “ПРИЈАВИ”.

Јунската сесија е поделена на 3 (три) декади.

ВАЖНО: При пријавување, пред да го штиклирате предметот, внесете која ДЕКАДА ќе полагате.  Доколку не изберете, системот автоматски ќе ви избере 1 ДЕКАДА.

Read more…

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат студентите од прв и втор цуклус на студии коишто имаат доставено пријава и уплатница за испит во службатата за студентски прашања за полагање во дополнителната сесија, којашто е поништена, уплатницата е кај одговорното лице за студиската програма и година во службатата за студентски прашања и ќе им биде вкалкулирана во наредните идни плаќања кон факултетот односно при заверка и упис на нареден семестар или на оние студенти коишто се во завршна година ќе им се засмета во надоместокот за издавањена уверение за завршени студии.
06/06/2020

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат студентите од прв циклус и од втор цуклус на студии коишто имаат доставено пријава и уплатница за испит во Службатата за студентски прашања за полагање на испит во дополнителната испитна сесија којашто требаше да се спроведе во период од 30 март до 3 април 2020 година, дека уплатените средства ќе се пренаменат за други уплати во текот на студиите и тоа:

– при заверка и упис на следен семестар; или

– за издавање на уверение за завршени студии (за студентите кои се во завршна година од студии).

Уплатниците се во Службата за студентски прашања, така што при следна заверка или упис на семестар, или издавање на уверение, студентите ќе ги известат вработените во службата дека бараат уплатените средства да се пренаменат.

СООПШТЕНИЕ

Во врска со препораките на Комисијата за заразни болести на Министерството за здравство, како и врз основа на препораките на Владата на Република Северна Македонија, за заштита на населението од вирусот Ковид-19 и за превенција од ширење на вирусот

Read more…

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје, соопштува дека на ден 24.04.2020 година (петок) во 11 часот, кандидатот Оливер Митов ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Воспоставување на ефикасна правна помош во кривичните предмети“.  Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,zoom“.

 Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

 Правниот факултет “Јустинијан Први” во Скопје навремено ги достави податоците за запишан летен семестар во учебната 2019-2020 година до Фондот за здравствено осигурување на РСМ, односно студентите коишто запишале летен (тековен) семестар во учебната 2019-2020 година нема потреба да вадат потврда за статус на студент од службата за студентски прашања за здравствено осигурување. Вашите матични лекари можат да проверат преку апликацијата “мое осигурување”