ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА на примени кандидати согласно Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2020/2021 година на студиската програма ПРАВНИ НАУКИ во првиот уписен рок.

Преземете ТУКА.

Записник од 36. седница на Советот на докторски студии за студиската програма Политички науки е- седница со термин: 22.10.2020 г. во 10.00 часот – Преземете ТУКА.

Microsoft Teams распоред на предавања и распоред по групи

Почитувани студенти,

Во прилог подолу ви го испраќаме распоредот по групи за правни студии.
1. Внимателно видете во која група сте(1, 2 или 3та) и потоа согласно соодветната група во распоредот на предавањата, кликнете на ликнот во последната колона и кликнете Join.

Read more…

ПРВ АКАДЕМСКИ ЧАС

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека на 1 Октомври со почеток во 11 часот, на платото пред Правниот факултет “Јустинијан Први” во Скопје ќе се одржи првиот академски час за бруцошите.

На првиот академски час ќе се обратат и ќе ги поздрават студентите
– проф. д-р Никола Јанкуловски, ректор на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”,
– проф. д-р Горан Коевски, декан на Правниот факултет “Јустинијан Први” во Скопје и
– г-дин Стево Пендаровски, Претседател на Република Северна Македонија.
Потоа, на бруцошите ќе им бидат врачени индексите.

Студентите запишани во претходните генерации првиот академски час ќе можат да го следат онлајн преку платформата Zoom или преку Facebook профилот на Факултетот.

Бруцошите кои нема да можат да присуствуваат на првиот академски час, индексите ќе може да ги подигнат од Службата за студентски прашања секој работен ден од 10 до 15 часот започнувајќи од 2.10.2020 година.

Предавањата согласно распоредот објавен на веб на Факултетот ќе започнат на 5.10.2020 година и ќе се одржуваат онлајн преку Microsoft Teams. Линковите/ кодовите за да пристапите на предавањата ќе ги добиете преку координаторите на групите, а за бруцошите ќе бидат објавени на веб на Факултетот. Исто така, ве известуваме дека колоквиумите ќе се спроведат во колоквиумската недела во периодот 16-20.11.2020 година.

За вашите права и обврски како студенти, условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање може да се информирате во Водичот што е достапен на следниот линк

Наставните програми за предметите се достапни на веб страницата на Факултетот на следните линкови:

Правни студии – прв циклус

Политички студии – прв циклус

Студии по новинарство – прв циклус

Односи со јавност – прв циклус

Дополнително, Факултетот во соработка со Факултетското студентско собрание, за бруцошите ќе организира онлајн ден за ориентација на кој ќе може да се запознаат со студентските организации и можностите за вклучување во нивните активности, со работата на правните клиники на Факултетот, студентските натпревари, можностите за студентска мобилност преку Erasmus програмата и сл.

За сите останати информации ви стоиме на располагање на www.pf.ukim.edu.mk, 02/3117-244 лок.145, praven@pf.ukim.edu.mk, https://www.facebook.com/pravenfakultetjustinijanprvi/.

Ви посакуваме пред се’ добро здравје и успешна учебна 2020/2021 година!

Со почит,
Правен факултет “Јустинијан Први” во Скопје

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Со Одлука на Ректорска Управа бр. 02-756/4 од 22.09.2020 год. се продолжува рокот за пријавување и запишување на Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и тој се продолжува до 15.10.2020 година.

Read more…

Обуки за Microsoft Teams за студенти

Почитувани студенти,

Со цел да го заштитиме Вашето, а и нашето здравје, а во согласност со моменталната епидемиолошка состојба во државата, ве известуваме дека Наставно-научниот совет на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје донесе одлука наставата во зимскиот семестар да се одвива електронски преку платформата Microsoft Teams.

Read more…

СООПШТЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ЗАПИШУВАЊЕ ПРЕДМЕТИ ВО IKNOW СИСТЕМОТ ЗА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Студентите ЗАДОЛЖИТЕЛНО да запишат семестар и предмети во iKnow системот во периодот 22 сепрмври-16 октомри 2020 година, при што семестарот и предметите ги запишуваат електронски, а потоа ги доставуваат потребните документи во службата за студентски прашања.

—————————————————-

Студентите ЗАДОЛЖИТЕЛНО прво да ги презапишат предметите кои не ги положиле од претходните зимски семестри, а потоа да ги запишат предметите од тековниот зимски семестар.

—————————————————-

Студентите ЗАДОЛЖИТЕЛНО да ги запишат предметите што ќе ги слушаат во зимскиот семестар во 2020/21 година(вклучително и изборните предмети) и предметите што НЕ ГИ ПОЛОЖИЛЕ од претходниот летен семестар 2019/20 година во А3 ОБРАЗЕЦОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СЕМЕСТАР.

——————————————————

Студентите бруцоши односно ПРВА година – не запишуваат семестар и предмети во iKnow системот.

—————————————————-

ТРЕТА ГОДИНА

Студентите од трета година од постари генерации од 2014/15,2015/16, 2016/17 и постари генерации не запишуваат електронски во iknow системот.
——————————————————-

После рокот на запишување семестар и предмети, не е дозволено запишување на предмети.

Во прилог е линк од студиите.

https://pf.ukim.edu.mk/правни-студии/

https://pf.ukim.edu.mk/politichki-studii/

https://pf.ukim.edu.mk/studii-po-novinarstvo/

https://pf.ukim.edu.mk/odnosi-so-javnost/

——————————————-

Во ПРИЛОГ ви е даден прирачникот за работа со iknow системот(запишување на семестар и предмети).

Доколку имате технички проблеми, обратете се на мејлот: ikt@pf.ukim.edu.mk

СООПШТЕНИЕ за пријавување испити за дополнителната испитна казнена сесија 2019/20 година

Почитувани студенти, 

Ве известуваме дека дополнителната испитна сесија ќе се спроведе во периодот 28 септември–9 октомври 2020 година согласно распоредот објавен на веб на Факултетот.

Во прилог распоредот за полагање на дополнителната казнена сесија.

Испитите задолжително се пријавуваат преку IKnow системот во периодот 19-26 септември 2020 година. 

Студентите кои имаат технички проблеми да пратат мејл на ikt@pf.ukim.edu.mk

Со почит,
Правен факултет
„Јустинијан Први“ во Скопје