Наставно научен совет – ННС

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 02.07.2024 03/07/2024

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 03.06.2024 03/06/2024

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 02.04.2024 04/04/2024

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 29.02.2024 03/03/2024

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 26.01.2024 29/01/2024

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 22.12.2023 25/12/2023

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 01.11.2023 10/11/2023

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 04.10.2023 06/10/2023

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 29.09.2023 30/09/2023

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 30.08.2023 31/08/2023

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 03.07.2023 03/07/2023

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 06.06.2023 06/06/2023

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 27.04.2023 27/04/2023

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 03.04.2023 03/04/2023

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 28.02.2023 05/03/2023

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 27.01.2023 06/02/2023

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 27.12.2022 04/01/2023

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 02.12.2022 12/12/2022

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 02.11.2022 02/11/2022

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 04.10.2022 14/10/2022

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 02.09.2022 02/09/2022

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 01.07.2022  01/07/2022

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 06.05.2022 09/05/2022

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 01.04.2022 11/01/2022

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 25.02.2022 04/03/2022

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 28.01.2021 05/02/2022

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 24.12.2021 04/01/2022

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 03.12.2021  17/12/2021

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 29.10.2021  08/11/2021

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 29.09.2021 08/10/2021

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 03.09.2021 06/09/2021

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 02.07.2021 05/07/2021

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 07.06.2021 07/06/2021

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 02.04.2021 03/04/2021

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 26.02.2021 26/06/2021

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 29.01.2021 08/02/2021

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 28.12.2020 28/12/2020

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 04.12.2020 07/12/2020

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 30.10.2020 10/10/2020

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 30.09.2020 10/09/2020

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 31.08.2020 02/09/2020

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 03.07.2020 03/07/2020

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА ГОДИНА 01.6.2020 07/06/2020

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА 04.05.2020 ГОДИНА 05/05/2020

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА 03.04.2020 ГОДИНА  10/04.2020

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА 02.03.2020 ГОДИНА 04/03/2020

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА 03.02.2020 ГОДИНА  13/02/2020

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА 27.12.2019 ГОДИНА 08/01/2019

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА 29.11.2019 ГОДИНА 07/12/2019

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА 01.11.2019 ГОДИНА 06/11/2019

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА 04.10.2019 ГОДИНА 22/09/2019

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА 10.09.2019 ГОДИНА 16/09/2019

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА 29.03.2019 ГОДИНА 02/04/2019

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА 22.04.2019 ГОДИНА 06/05/2019

НАСТАВНО НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА 10.06.2019 ГОДИНА 18/06/2019

НАСТАВНО НАУЧЕН СОВЕТ СЕДНИЦА ОДРЖАНА НА 01.07.2019 ГОДИНА 01/07/2019