Сооптштение

Впишување на оценки во индекс кај проф. д-р Ана Чупеска ќе се одржи а 13/09/2022 во 11.30 часот во Темпус

Известување за студентите на политички студии, новинарство и односи со јавноста – впишување оценки кај проф. д-р Ненад Марковиќ и проф. д-р Иван Дамјановски – дополнителна јунска/јулска сесија 2022 г. / Information for the students of the courses in political science, journalism, and public relations – grade registering for courses taught by Nenad Markovikj, PhD and Ivan Damjanovski, PhD – June/July additional exam session 2022 

Почитувани студенти,   Впишување на оценки од дополнителната декада на јунската сесија 2022 година кај проф. д-р Ненад Марковиќ и … Read more

СООПШТЕНИЕ

Испитите од 1.7.2022 и 29.06.2022 кај проф. д-р Ана Чупеска се презакажуваат за 4.7.2022 во 10.30 во кабинетот ТЕМПУС долен. … Read more

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Внесѕвањето на оценки во индекс, од летната испитна сесија за испити положени кај проф. д-р Ана Чупеска ќе се одвива … Read more

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат студентите од Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје дека за добивање на услуги од Факултетот по разни основи, … Read more

СООПШТЕНИЕ

Оценки кај проф.Чупеска по сите предмети ќе се земаaт на 15.02.2020 во 11 часот

СООПШТЕНИЕ ЗА ИСПИТИТЕ ВО ДОПОЛНИТЕЛНАТА СЕСИЈА КАЈ ПРОФ. Д-Р ВЛАДИМИР КАНДИКЈАН, ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДАР СТОЈКОВ И ПРОФ. Д-Р КАТЕРИНА ШАПКОВА КОЦЕВСКА

Се известуваат студентите дека испитите во дополнителната сесија по предметите Економика, Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии и останатите … Read more

СООПШТЕНИЕ ЗА ИСПИТИТЕ ВО ВТОРА ДЕКАДА КАЈ ПРОФ. Д-Р ВЛАДИМИР КАНДИКЈАН, ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДАР СТОЈКОВ И ПРОФ. Д-Р КАТЕРИНА ШАПКОВА КОЦЕВСКА

Се известуваат студентите дека испитите од втората декада во зимската испитна сесија по предметите Економика, Политичка економија, Современи економски теории, … Read more