Сооптштение

Впишување на оценки во индекс кај проф. д-р Ана Чупеска ќе се одржи а 13/09/2022 во 11.30 часот во Темпус

Известување за студентите на политички студии, новинарство и односи со јавноста – впишување оценки кај проф. д-р Ненад Марковиќ и проф. д-р Иван Дамјановски – дополнителна јунска/јулска сесија 2022 г. / Information for the students of the courses in political science, journalism, and public relations – grade registering for courses taught by Nenad Markovikj, PhD and Ivan Damjanovski, PhD – June/July additional exam session 2022 

Почитувани студенти,
 
Впишување на оценки од дополнителната декада на јунската сесија 2022 година кај проф. д-р Ненад Марковиќ и проф. д-р Иван Дамјановски ќе се врши на 04.07.2022 (понеделник) година во ТЕМПУС просторијата, по следниот распоред:
 
09:00 – 09:30ч. – цивилно општество
09:30 – 10:00ч. – политичка филозофија и политички теории (по тој редослед)
10:00 – 10:30ч. – добро владеење и управување, политичка култура, политичка митологија (по тој редослед).
 
Ве молиме за навременост и точност. Доколку не можете лично да дојдете по оценка, ве молиме да го пратите индексот по друг студент/ка. Доколку некој студент/ка нема впишана оценка или средено досие од првата и втората декада, ве молиме да дојдете на закажаните термини. 
 
 
од професорите
Dear students,
 
Grade registering for the additional decade of the June/July additional exam session 2022 for courses taught by Nenad Markovikj, PhD and Ivan Damjanovski, PhD will take place on 4th July 2022 (Monday) in the TEMPUS classroom, according to the following schedule:
 
09:00PM – 09:30PM. – civil society
09:30PM – 10:00PM – political philosophy and political theories (in the specific order)
10:00PM – 10:30PM – good governance, political culture, political mythology (in the specific order). 
 
Please be punctual and on time. If you are unable to attend personally, please give your index to a colleague. If any student did not register his/her grade in the first or second decade or has unresolved issues in his/her dossier for one of the courses, please attend according to the schedule.
 
 
the professors

СООПШТЕНИЕ

Испитите од 1.7.2022 и 29.06.2022 кај проф. д-р Ана Чупеска се презакажуваат за 4.7.2022 во 10.30 во кабинетот ТЕМПУС долен.
Се однесува на: сите изборни и опциони предмети, етнички конфликти во меѓународните односи и Современи политички теории.
Студентите да понесат со себе индекс, заради пишување оценки.

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Внесѕвањето на оценки во индекс, од летната испитна сесија за испити положени кај проф. д-р Ана Чупеска ќе се одвива на 22 јуни во 11 часот и на 27ми јуни во 10 часот. Студентите да понесат со себе копија од iknow.

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат студентите од Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје дека за добивање на услуги од Факултетот по разни основи, треба да ги користат следниве обрасци. ЛИНК

СООПШТЕНИЕ

Оценки кај проф.Чупеска по сите предмети ќе се земаaт на 15.02.2020 во 11 часот

СООПШТЕНИЕ ЗА ИСПИТИТЕ ВО ДОПОЛНИТЕЛНАТА СЕСИЈА КАЈ ПРОФ. Д-Р ВЛАДИМИР КАНДИКЈАН, ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДАР СТОЈКОВ И ПРОФ. Д-Р КАТЕРИНА ШАПКОВА КОЦЕВСКА

Се известуваат студентите дека испитите во дополнителната сесија по предметите Економика, Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии и останатите предмети кај наставниците проф. д-р  Владимир Кандикјан, проф. д-р Александар Стојков и проф. д-р Катерина Шапкова Коцевска, ќе се одржат на 11.2.2022 година, ПИСМЕНО, СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО, во амфитеатар 2, со почеток во 11 ЧАСОТ. Носењето заштитна маска и одржувањето дистанца е задолжително за времетраење на целиот испит.

СООПШТЕНИЕ ЗА ИСПИТИТЕ ВО ВТОРА ДЕКАДА КАЈ ПРОФ. Д-Р ВЛАДИМИР КАНДИКЈАН, ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДАР СТОЈКОВ И ПРОФ. Д-Р КАТЕРИНА ШАПКОВА КОЦЕВСКА

Се известуваат студентите дека испитите од втората декада во зимската испитна сесија по предметите Економика, Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии и останатите предмети кај наставниците проф. д-р  Владимир Кандикјан, проф. д-р Александар Стојков и проф. д-р Катерина Шапкова Коцевска, ќе се одржат на 2.2.2022 година, ПИСМЕНО, СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО, во амфитеатар 2 и амфитатар 3, со почеток во 11 ЧАСОТ. Носењето заштитна маска и одржувањето дистанца е задолжително за времетраење на целиот испит.

СООПШТЕНИЕ

Почитувани,


Терминот за впишување оценки по сите изборни предмети полагани кај проф. д-р Јасна Бачовска Недиќ ќе биде на 2 февруари ( среда) од 11:30h.