Акти на универзитетот

 
 
Раководител на Одделение за студентски прашања, правни и општи работи Александар Јордев e-mail: a.jordev@pf.ukim.edu.mk;
Советник за ИКТ Стефан Крстаноски e-mail: ikt@pf.ukim.edu.mk
Советник за студентски прашања Илија Манасиев e-mail: i.manasiev@pf.ukim.edu.mk
Советник за студентски прашања Хамди Весели тел: 02/3181545e-mail: h.veseli@pf.ukim.edu.mk;
Соработник за студентски прашања Зоран Китановски тел: 02/3181545e-mail: z.kitanovski@pf.ukim.edu.mk;
Соработник за студентски прашања Зорица Галовиќ тел: 02/3181545e-mail: z.galovik@pf.ukim.edu.mk;
Соработник за студентски прашања Мирјана Стојановска тел: 02/3181545e-mail: m.stojanovska@pf.ukim.edu.mk;
Wordpress Table Plugin
Акти

01/03/2019
Нема коментари

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux