СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСЛОВ НА ТРУДОТ 

ДАТУМ 

ЧАС 

ПРОСТОРИЈА 

 

Кристијан Корабоски

“Интегритет и јакнење на капацитетите на единиците на локалната самоуправа”

16.04.2024 (вторник)

11.00

СТАРА САЛА ЗА ННС 

 

СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСЛОВ НА ТРУДОТ 

ДАТУМ 

ЧАС 

ПРОСТОРИЈА 

 

Луке Галески

„Теоријата на мандат, политичката култура и измените на македонскиот устав“

26.04.2024 

(ПЕТОК) 

13:00 

СТАРА САЛ

СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСЛОВ НА ТРУДОТ 

ДАТУМ 

ЧАС 

ПРОСТОРИЈА 

Ања Диздаревиќ 

Политичките стратегии на популизмот 

26.04.2024 

(ПЕТОК) 

14:00 

СТАРА САЛА ЗА ННС 

СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСЛОВ НА ТРУДОТ 

ДАТУМ 

ЧАС 

ПРОСТОРИЈА 

 

Никола Јовановски 

Влијание на разводот врз развојот на децата 

12.04.2024 

(ПЕТОК) 

10:00 

СТАРА САЛА ЗА ННС 

Душан Костуранов 

Детското престапништво на подрачје на Основен суд Струмица во периодот од 2017 до 2021 година 

11.04.2024 

(ЧЕТВРТОК) 

12:00 

КЛИНИКА ПО КАЗНЕНО ПРАВО 

СООПШТЕНИЕ

 Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека одбраната на магистерскиот труд од кандидатката Арта Мустафа, студентка на втор циклус студии  – односи со јавност на тема: Мeнаџмент комуникации во корпоративниот свет “  закажано за 09.04.2024 година во 12:00 часот  се одлaгa зa 11.04. 2024 година во 11 часот . 

 од Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје 

СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСЛОВ НА ТРУДОТ 

ДАТУМ 

ЧАС 

ПРОСТОРИЈА 

 

Кети Стојчева 

Субјективитетот на правните лица како учесници во граѓанско-правните односи 

11.04.2024 

(ЧЕТВРТОК) 

13:00 

СТАРА САЛА ЗА ННС 

Арта Мустафа 

Мeнаџмент комуникации во корпоративниот свет 

09.04.2024 

(ЧЕТВРТОК) 

12:00 

СТАРА САЛА ЗА ННС 

СООПШТЕНИЕ

22.04.2024 – ПОНЕДЕЛНИК- СТАРА САЛА ЗА ННС   

Евгенија Стефановска број на досие 605М  

 

 

„Правни аспекти на стратешките комуникации во корпорација“ 

14 h 

проф. д-р Димитар Гелев 

 

проф. д-р Александар Климовски (ментор)  

 

проф. д-р Јасна Бачовска-Недиќ 

 

 

СООПШТЕНИЕ

18.04.2024 – ЧЕТВРТОК- СТАРА САЛА ЗА ННС   

Никола Ацковиќ, со број на досие 705м 

„Третман на договорите за лизинг во стечајната постапка“ 

14 h 

проф. д-р Димитар Гелев (ментор) 

 

проф. д-р Дарко Спасевски  

 

проф. д-р Биљана Петревска 

 

Теодора Игеска, број на досие 698м  

,,Органи на стечајна постапка” 

15 h 

проф. д-р Димитар Гелев (ментор) 

 

проф. д-р Александар Климовски  

 

проф. д-р Дарко Спасевски 

 

Јована Костовска, број на индекс 588м 

 

„Правно уредување на договорот за градење“ 

16 h 

проф.д-р Димитар Гелев (ментор) 

 

проф.д-р Александар Климовски 

 

проф.д-р Дарко Спасевски 

 

Фросина Костадиновска, број на досие 595М  

 

„План за реорганизација во стечајна постапка” 

17 h 

проф.д-р. Димитар Гелев (ментор) 

 

проф.д-р. Александар Климовски  

 

проф. д-р. Дарко Спасевски 

 

СООПШТЕНИЕ

 17.04.2024 – СРЕДА- СТАРА САЛА ЗА ННС 

Зорица Андреева, број на досие 508м 

 

“Пристап на лицата со попреченост на пазарот на труд во Република Северна Македонија” 

11 h 

проф.д-р Лазар Јовевски (ментор) 

проф.д-р Биљана Петревска 

проф.д-р Александар Ристовски 

Марија Деловска, број на досие 729М  

 

„Јавно здравство, плата и додатоци на плата на здравствените работници во итната медицинска помош” 

12 h 

проф. д-р. Димитар Гелев 

проф.д-р. Лазар Јовевски 

проф.д-р. Биљана Петревска (ментор)  

Сара Донакова, број на досие 589м  

 

„Влијанието на брзите кредити врз различни финансиски и социјални групи” 

13 h 

проф. д-р. Димитар Гелев 

проф. д-р. Лазар Јовевски  

проф. д-р. Биљана Петревска 

(ментор) 

Ивана Јордева, број на досие 590М   

 

 

„Општи правила во постапките за доделување на договори за јавни набавки 

14 h 

проф. д-р. Димитар Гелев (ментор) 

проф. д-р. Александар Климовски 

 проф. д-р. Биљана Петревска 

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux