Економско новинарство

СЕДМИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Уредување во новинарството - практикум3,56Преземи
2Известување во новинарството - практикум3,56Преземи
3Економски систем и економска политика на РМ3,56Преземи
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Изборен предмет од Факултетот3,56

 

ОСМИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Берзанско право3,56Преземи
2Буџетирање и буџетска политика3,56Преземи
3Деловни финансии3,56Преземи
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Опционен предмет од Универзитетот3,56