Финансово право и финансии

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Даночно право (задолжителен предмет)9
2Буџетско право (задолжителен предмет)9
3Деловни финансии (задолжителен предмет)9
4Монетарно право (задолжителен предмет)9
5Меѓународно даночно право (задолжителен предмет)9
6Финансово право практична настава (задолжителен предмет)15
7Берзанско право (изборен предмет)58
8Економско казнено право (изборен предмет)58
9Царинско право (изборен предмет)58
10Право на локално финансирање (изборен предмет)58
11Меѓународни финансии (изборен предмет)58
12Финансиски услуги во правото на ЕУ (изборен предмет)58
13Право на осигурување и обезбедување трансакции (изборен предмет)58
14Банкарско право (опционен предмет)3,56
15Менаџмент со човечки ресурси (опционен предмет)3,56
16Арбитражно право (опционен предмет)3,56