Финансово право и финансии

Предмет Настава Кредити Силабуси
1 Даночно право (задолжителен предмет) 9
2 Буџетско право (задолжителен предмет) 9
3 Деловни финансии (задолжителен предмет) 9
4 Монетарно право (задолжителен предмет) 9
5 Меѓународно даночно право (задолжителен предмет) 9
6 Финансово право практична настава (задолжителен предмет) 15
7 Берзанско право (изборен предмет) 5 8
8 Економско казнено право (изборен предмет) 5 8
9 Царинско право (изборен предмет) 5 8
10 Право на локално финансирање (изборен предмет) 5 8
11 Меѓународни финансии (изборен предмет) 5 8
12 Финансиски услуги во правото на ЕУ (изборен предмет) 5 8
13 Право на осигурување и обезбедување трансакции (изборен предмет) 5 8
14 Банкарско право (опционен предмет) 3,5 6
15 Менаџмент со човечки ресурси (опционен предмет) 3,5 6
16 Арбитражно право (опционен предмет) 3,5 6