Пендовска, д-р Весна

Научно - наставно звањеРедовен професор
ИнститутИнститут за деловно право и економски науки
КатедраФинансово право
Предмети на прв циклус студииФинансово право
Предмети на втор циклус студииДаночно право, Царинско право, Берзанско право, Финансово право-применета програма
Предмети на трет циклус студииФинансово право-продлабочена програма; Даночно право, Даночна постапка
Кабинет бр.78
Приемно време за студентитеПонеделник и среда 11-13 часот
Телефонски број во кабинет/
Е-mail адресаpendovskav@gmail.com
Биографија