ПРОДЕКАН за финансии

Вонр. проф. д-р Александар Стојков

Тел: 02/3117244 локал 103

e-mail: a.stojkov@pf.ukim.edu.mk