Шапкова Коцевска, д-р Катерина

Научно - наставно звање Доцент
Институт Институт за деловно право и економски науки
Катедра Економски науки
Предмети на прв циклус студии Економика, Политичка економија, Економика на јавен сектор, Основи на статистика
Предмети на втор циклус студии Современи економски теории, Јавни финансии, Јавен менаџмент, Деловни финансии
Предмети на трет циклус студии /
Кабинет бр. 129
Приемно време за студентите Понеделник и четврток 12-14 часот
Телефонски број во кабинет +389 2 3117244, лок. 229
Е-mail адреса k.shapkova@pf.ukim.edu.mk
Одлука за последен избор во звање – д-р Катерина Шапкова Коцевска