Судско известување

СЕДМИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Уредување во новинарството - практикум3,56Преземи
2Известување во новинарството - практикум3,56Преземи
3Судско право3,56Преземи
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Изборен предмет од Факултетот3,56

 

ОСМИ СЕМЕСТАР

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Основи на граѓанска постапка3,56Преземи
2Основи на кривична постапка3,56Преземи
3Криминологија и пенологија3,56Преземи
4Изборен предмет од Факултетот3,56
5Опционен предмет од Универзитетот3,56