Внесување оценки во индекс по предметите кај проф. д-р Бобан Мисоски и проф. д-р Дивна Илиќ Димоски ќе се одржи на 3.2.2021(среда) во 11 часот. Воедно, со оглед на околностите со Ковид, надвор од овој термин, нема да има внесување на оценки.