ЕЛЕКТРОНСКО ЗАПИШУВАЊЕ НА СЕМЕСТАР И ПРЕДМЕТИ ВО СИСТЕМОТ IKNOW ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Запишувањето на семестар и предмети за студентите на прв и втор циклус студии за зимскиот семестар во учебната 2022/23 година, освен во службата за студентски прашања, ќе се врши и електронски, со користење на iKnow системот, во периодот од

26.09.2022 до 14.10.2022 година,

следејќи го Корисничкото упатство за студенти за менување на пасворд, логирање и запишување семестар и предмети во iKnow системот.

Редослед на запишување:
1. Електронско запишување на семестар и предмети во iknow системот.
2. По електронското запишување семестар и предмети, студентите физички запишуваат семестар и предмeти во службата за студентски прашања.

НАПОМЕНА: Студентите бруцоши, не запишуваат електронски семестар и предмети во iKnow системот.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИТЕ (КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА) – ВТОР УПИСЕН РОК – 2022/23 УЧЕБНА ГОДИНА

Конкурсната комисија за прв циклус студии ги објави Решение за прием на кандидатите (конечни ранг- листи)  за запишување на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во втор уписен рок. Решение за прием на кандидатите (конечни ранг листи) се објавени во системот за електронско пријавување и на огласната табла на Факултетот, а може да се преземат ТУКА.
Правна поука

Впишување оценки кај проф. д-р Зороска Камиловска и проф. д-р Ракочевиќ

Почитувани колеги,

Оценки по предметот Граѓанско процесно право на додипломски студии и предметите Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Нотарско право, Арбитражно право, Алтернативно решавање на спорови, Стечајна постапка и ГПП на ЕУ на мастер студии, ќе се впишуваат на 27.09.2022 година (вторник), во 11 часот во кабинетот на проф. д-р Ракочевиќ.

Се замолуваат студентите да го почитуваат посочениот термин, бидејќи надвор од определените термини нема да се впишуваат оценки.

ЈАВЕН ПОВИК

Јавен повик за доделување на признанието „Успешни млади“ кое го доделува Претседателот на Република Северна Македонија.

Јавниот повик ги опфаќа сите лица кои заклучно со 2021 година навршиле 35 години, а кои постигнале значајни резултати во 8 категории:

1. Најдобар/а млад/а научник/чка во општествените науки;

2. Најдобар/а млад/а научник/чка во хуманистичките науки;

3. Најдобар/а млад/а научник/чка во природно-математичките и техничките науки;

4. Најдобар/а млад/а научник/чка во медицинските науки;

5. Најдобар/а млад/а иноватор/ка;

6. Млад талент (за ученици и ученички од средните училишта);

7. Признание за постигнат особен успех и за афирмација на инклузијата (за млади со попреченост);

8. Најдобар/а млад/а уметник/чка.

Повикот е отворен до 30 септември 2022 година. Повеќе информации се достапни на следниот линк: https://pretsedatel.mk/uspesnimladi21/