ΠОВИК ЗА ВОЛОНТЕРИ ВО ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ (ДЗИС)

Во рамките на програмските активности на Државниот завод за индустриска сопственост (ДЗИС), предвидена е можност за волонтерска (практикантска) работа на тројца студенти на последипломските студии по право на интелектуална сопственост од Правниот факултет „Јустинијан Први“, магистри по право на интелектуална сопственост, или студенти од завршната година на додипломските студии заинтересирани за правото на интелектуална сопственост, со можности за натамошен професионален развој во оваа област.
Статусот, правата и обврските на волонтерите се уредуваат со закон и со договор меѓу јавната установа и волонтерот.
Заинтересираните кандидати да испратат биографија до проф. д-р Христина Рунчева Тасев, секретар на последипломските студии на e-mail: h.runchevatasev@pf.ukim.edu.mk, најдоцна до Четврток, 15 јули 2021 г.
Успешните кандидати ќе бидат повикани на интервју.

Резултати од испитот по Меѓународно приватно право одржан на 9.7.2021 година

Почитувани колешки и колеги,

во прилог се резултатите од испитот по меѓународно приватно право одржан на 9.7.2021 година. Впишувањето на оцените и увид во тестовите ќе се одржи на 14.7.2021 година во 9:00 часот, на облежано место, пред влезот на Правниот факултет. 

ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ЗА АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ ВО ЕСЕНСКИ ИСПИТЕН РОК И ДОПОЛНИТЕЛЕН ТЕРМИН ЗА ПОЛАГАЊЕ ВО ЕСЕНСКИ ИСПИТЕН РОК ЗА ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021

  1. ПРИЈАВУВАЊЕ ВО
    АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ ВО ЕСЕНСКИ ИСПИТЕН РОК

Пријавување испити на прв и втор циклус студии во август-септември во есенскиот испитен рок ќе се врши електронски, со користење на iKnow системот, во периодот од

07.8.2021 до 13.8.2021 година,

следејќи го Корисничкото упатство за студенти за менување на пасворд, логирање и пријавување на испити.

Распоредот можете да го преземете на  следниов ЛИНК.

  1. ПРИЈАВУВАЊЕ ВО
    ДОПОЛНИТЕЛЕН ТЕРМИН ЗА ПОЛАГАЊЕ ВО ЕСЕНСКИ ИСПИТЕН РОК

Пријавување испити на прв и втор циклус студии во дополнителниот термин за полагање во есенскиот испитен рок ќе се врши електронски со користење на iKnow системот И физички во службата за студентски прашања, во периодот од

16.9.2021 до 17.9.2021 година.

Начин на пријавување:

  1. ЕЛЕКТРОНСКИ
  1. ФИЗИЧКИ ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА
  • По електронското пријавување, студентите физички ги доставуваат пријавите за полагање во службата за студентски прашања од 16.09.2021 до 17.09.2021, така што бројот од електронската пријава(се отчитува од iKnow системот) задолжително се запишува на хартиената пријава, што физички се доставува во службата за студентски прашања.

НАПОМЕНА: Покрај доставуањето пријава во службата за студентски прашања, студентите ја доставуаат и уплатницата за дополнителниот термин за полагање во есенскиот испитен рок.

Распоредот можете да го преземете на  следниов ЛИНК.

Со почит,

Правен факултет ,,Јустинијан Први‘’ во Скопје

Резултати од завршните испити по Вовед на правото и Филозофија на правото во трета декада на јунска сесија, полагани кај проф.д-р Александар Љ. Спасов

Во прилог резултатите од завршните испити по предметите Вовед во правото и Филозофија на правото одржани во јунската испитна сесија во трета декада, полагани кај проф. д-р Александар Љ. Спасов. Терминот за впишување оценки ќе биде на 12ти јули 2021 година според следниов распоред:
Вовед во правото (за сите студии) од 09:00 часот во амфитеатар 2
Филозофија на правото од 12:00 часот во амфитеатар 2.

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 15.07.2021 година (четврток) во 11 часот, кандидатот Љупчо Бутвски, студент на втор циклус студии – насока граѓанско материјално право и граѓанско процесно право ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Душевната болка како критериум за справедлив паричен надомест на нематеријална штета“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат студентите дека на 12.7.2021 (понеделник), во 11:00 часот, во амфитеатар 2 ќе се спроведе впишуваше на оценки кај проф. д-р Дескоска

ТЕРМИНИ ЗА ОЦЕНКИ КАЈ Н. ГАВРИЛОВИЌ

Се известуваат студентите кои положиле испити кај проф. д-р Ненад Гавриловиќ дека оценки ќе се впишуваат на 12.07.2021, во кабинет, по распоредот во продолжение. Студентите се должни со себе да носат индекс и уредно пополнета пријава за испит. Личното присуство не е задолжително. Студентите да го почитуваат распоредот во продолжение, како и да носат лична заштитна опрема.
Облигационо право (јунска, септемвриска и октомвриска сесија 2020) од 10:00 часот
Облигационо право (февруарска сесија 2021) од 10:10 часот
Облигационо право (јунска сесија 2021) од 10:20 часот
Испити на мастер студии (сите сесии) од 10:40 часот

Н. Гавриловиќ