Впишување на оценки кај проф. д-р Мелина Гризо

Оценки по предметот историја на правото кај проф. Мелина Гризо: среда, 29.9.2021 во 12 часот, во кабинетот на професорката.