Земање оценки по предметот МПП

Почитувани колешки и колеги,

оцените по меѓународно приватно право ќе се впишуваат на ден 9.2.2021 година во периодот од  12:00 – 12:30 часот. За подобра организација на впишувањето, секој студент на кој треба да му биде впишана оцената, потребно е да ги пополни податоците и ќе добие повратен mail со точно време за впишување.  Задолжително носете пријави за впишување.
ЛИНК за внесување на податоци:

 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5UVxxDnulkSgVq_sCPNWZQ1KaCGwowNNqmWV7Luzl1VUQjhTOUo1Rjg1M1pTVUkwNVU4V01NTjVCNC4u