Известување – линк за пристап кон испити во казнена сесија кај проф. д-р Елена Игновска на 10.2.2022 година со почеток во 10 часот.

Почитувани, во прилог е Microsoft Teams линк за полагање на сите испити за казнената сесија кај проф. д-р Елена Игновска.