ИЗВЕСТУВАЊЕ

Испитот по предметот Трговско право од прв циклус на студии и испитите по предметите Меѓународно трговско право, Трговско право – применета програма, Стечај и стечајна постапка и Корпоративна инсолвентност од втор циклус на студии во Дополнителната Јунска сесија се преместуваат од 27.06.2022(понеделник) на 01.07.2022(петок) во 9.00 часот писмено во живо во просторија Амфитеатар 3.