ИЗВЕСТУВАЊЕ

Студентите на групите Правни студии и Односи со јавност ќе може да си земат оцена по англиски јазик во вторник 08.02.2022 во 10.30 часот – пред Студентски прашања. Оцените не мора да се земаат лично – може да се соберат индексите и да се внесат оцените.

Проф.д-р Зорица Трајкова Стрезовска