ИНТЕРЕН ОГЛАС за избор на демонстратори

Интерен оглас за избор на предметот Вовед во право на Европска Унија на прв циклус на студии во учебната 2022/2023 година – (1 извршител) – Преземете ТУКА.

Интерен оглас за избор на предметот Меѓународно јавно право на прв циклус на студии во учебната 2022/2023 година – (1 извршител) – Преземете ТУКА.

Интерен оглас за избор на предметот Граѓанско процесно право на прв циклус на студии во учебната 2022/2023 година – (1 извршител) – Преземете ТУКА.

06/09/2022