Испитите по македонски јазик за Новинарсто и за Односи со јавност

Испитите по македонски јазик за Новинарсто и за Односи со јавност ги закажувам за 11, 12 и 13 февруари 2018 г. Студентите ќе бидат исзвестени со посебни списоци за редоследот на полагање.

д-р Људмил Спасов