КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА УКИМ – ПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ НАУКИ (ПРВ УПИСЕН РОК 2020/21 ГОДИНА)

Во прилог ви го доставуване линкот со усвоената конечна листа на кандидати примени на трет циклус на студии на УКИМ на студиските програми – правни и политички науки. Запишувањето ќе се спроведува од 09.11-13.11.2020 на Правниот факултет “Јустинијан Први” – Скопје. Потребните документи се наведени во Конкурсот.
http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Odluka_konecna_lista_primeni_kandidati_SDS_2020-2021_prv-rok.pdf

Совет на докторски студии