КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА на Факултетското студентско собрание на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

Врз основа на одржаните избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, одржани на 09.12.2021 година и конечните резултати од изборите за претседател и членови на Факултетското студентско собрание, објавени на 14.12.2021 година на интернет страната на Факултетот, ја свикувам 

   КОНСТИТУТИВНАТА СЕДНИЦА 

на Факултетското студентско собрание на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје 

на 15.12.2021 година (среда) со почеток во 12 часот во Амфитеатар 8 на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје 

            Скопје, 14.12.2021 година                                                 Д Е К А Н, 

                                                                                           Проф.д-р Сашо Георгиевски