Линк за испити во ВТОРА декада кај проф. д-р В. Кандикјан и проф. д-р К. Шапкова Коцевска

Во прилог ви е испратен линк од испити во ВТОРА декада кај проф. д-р В. Кандикјан и проф. д-р К. Шапкова Коцевска
Предмети: Економика, Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии
Вклучување на Microsoft Teams ќе биде отворено од 9.30 – 10 часот. Испитот почнува во 10 часот. Сите информации во врска со испитот ги има во каналот General на Microsoft Team.